Project

Een nieuwe bassischool
voor 1500 kinderen in Malawi

De eerste fase van het project is afgerond een Junior Primary School in Mangochi. De kleuters kunnen naar school van klas 1 tot 4.

  • Vier klaslokalen;

  • Vier lerarenhuizen.

Extreme Sports Jet Skiing

Hoe is de situatie?

Het is een gebied waar 1500 kinderen geen onderwijs krijgen (aantallen zijn verzameld door de lokale chiefs). Het project is ontstaan vanuit de locals en lokaal eigenaarschap staat centraal. Er is gedegen onderzoek gedaan door de overheid of de school er kan komen. Het eigenaarschap van dit project is in handen van de locals. De lokale bewoners kunnen de bakstenen maken en meehelpen bij de bouw van de school.

Jao cultuur en educatie in Mangochi

De Jao’s zijn de inwoners van het gebied rondom Mangochi. De Jao’s zijn overwegend moslim. Het onderwijs is in dit gebied slecht ontwikkeld. Het hoort bij de top 5 van de minst ontwikkelde regio’s (34 regio’s) van Malawi. De scholen liggen ver uit elkaar. Het beleid van de overheid is dat er om de 3 kilometer een lagere school moet zijn, maar in de praktijk is dit niet het geval. Kinderen moeten vaak lange afstanden afleggen om naar school te gaan. Het gevolg is dat kinderen pas op latere leeftijd naar school gaan. Ze starten de eerste klas vaak pas op hun twaalfde levensjaar. Kinderen die later instromen komen bij jongere kinderen in de klas. Het gevolg hiervan is dat de schooluitval onder deze kinderen hoog is. Andere redenen van schooluitval zijn:

  • In de moslimcultuur wordt minder prioriteit aan onderwijs gegeven. De tendens is nu dat moslims hierop terugkomen. Het onderwijs onder moslims is aan het toenemen.
  • Rondom het meer wordt veel geld verdiend met de verkoop van vis en andere handelswaar. Kinderen en jongeren kiezen voor geld in plaats van educatie.
  • Meisjes trouwen vroeg waardoor ze hun school niet afmaken.

Voorkomen van uitval onder kinderen

Een van de problemen van het onderwijs is dat er veel uitval is onder de kinderen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan hygiëne, geen eten op school, geen goede sanitaire voorzieningen en geen recreatiemogelijkheden.

  • De school is daarom voorzien van toiletten met aparte ruimtes voor meisjes, zodat de meisjes zichzelf kunnen verschonen als ze ongesteld zijn. Deze ruimtes moeten ook worden voorzien van prullenbakken.
  • Stromend water is een must. Er is een Solarpomp geboord, zodat er altijd beschikking is tot schoon en veilig drinkwater.
  • De school is voorzien van zonnepanelen. Dit houdt in dat de kinderen ook in de avond naar school kunnen om te lezen en te leren.
  • De school is voorzien van recreatiemogelijkheden, zoals: voetbalveld, netbalveld en andere sportmogelijkheden.

De school werkt op dit moment met twee shifts. Dit houdt in dat er dubbel zoveel leerlingen onderwijs kunnen krijgen. Er maken op dit moment 930 leerlingen gebruik van de school. Ondertussen is de tweede fase van project Bolera gestart. We zijn op het moment aan het inzamelen voor 50.000 nieuwe bouwstenen en een uitbreiding van de school. Lees hier alles over fase 2: het bouwen van een school in malawi!

Zijn dit projecten waar je ook graag aan wil bijdragen?

KOM IN ACTIE

Mede mogelijk gemaakt door onze donateurs

Onze Projecten