CBF Toezichthouder van Erkende Goede Doelen en Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

ANBI en CBF Status

De Belastingdienst erkent onze stichting als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Tevens zijn wij bezig met het verkrijgen van het CBF-keurmerk. Daarbij is onze Stichting bezig om te voldoen aan de kwaliteitseisen van CBF.

Stichting Vrienden voor Afrika voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI.

Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.  Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor kinderen in Malawi.

Aanvullende gegevens t.b.v ANBI –status

Fiscaal Nummer Stichting Vrienden voor Afrika: 8114.95.140

IBAN Nummer Stichting Vrienden voor Afrika: NL32 RABO 0312 4356 06

Beleidsplan: Toezien op het onderhoud van de tot nu toe gerealiseerde bouwprojecten. Zoveel mogelijk mensen schoon drinkwater verschaffen, door o.a. het boren van waterpompen. Zelfwerkzaamheid van de bevolking bevorderen, door mensen actief te betrekken bij onderhoud van de projecten zoals gerealiseerde waterpompen. en het verbeteren van scholing, door ondersteuning te bieden aan onderwijsprojecten.

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Doelstelling: Het ondersteunen van behoeftigen in Malawi, door het verwezenlijken van projecten (artikel 2 statuten Stichting Vrienden voor Afrika).
Financiële verantwoording: Accountantskantoor Schaap & van Dijk verzorgt het jaarverslag van de Stichting.

DOWNLOADS

Jaarverslagen

  • Het jaarverslag 2014 kunt u hier downloaden.
  • Het jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden.
  • Het jaarverslag 2016 kunt u hier downloaden.
  • Het jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden.
  • Het jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden.
  • Het jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden.
  • Het jaarverslag 2020 kunt u hier downloaden.
  • Het jaarverslag 2021 kunt u hier downloaden.
  • Het jaarverslag 2022 kunt u hier downloaden.
  • Het jaarverslag 2023 kunt u hier downloaden.

Overige publicaties

Nevenfuncties bestuursleden voor CBF

Vrienden voor Afrika-2023-jaarverslag-Activiteitenverslag-

Kascommissie 2023

Beleid Stichting Vrienden voor Afrika 2024-2027 (Nederlands)

Akte Stichting Vrienden voor Afrika

ANBI-Vrienden-voor Afrika-2023-Definitief-

CBF
CBF