Onze Stichting voor Malawi

Over Vrienden voor Afrika

De bestuursleden van de stichting krijgen geen financiële beloning voor hun inzet. Er wordt beoogd om 100% van de giften in te zetten voor de hulp in Malawi. De stichting wil meebouwen aan een duurzaam Malawi. Wij als stichting hebben de primaire focus gelegd op educatie, waarbij wij samen met jou ons inzetten om het niveau van onderwijs significant te gaan verbeteren. Hierbij kun je denken aan het bouwen van scholen, leveren schoolmaterialen, kennisoverdracht en actieve participatie in het onderhoud.

Missie

Wij willen de algemene kennis van de jonge generatie in Malawi vergroten door het basis- en voortgezet onderwijs structureel te verbeteren en financieel te ondersteunen.

Visie

Algemene kennis is de basis voor ontwikkeling. Als stichting willen wij bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs op zowel basis- en middelbare (technische) scholen. Door de educatie te verbeteren wordt het kennisniveau van mensen groter. Wanneer deze kennis wordt vergroot, kunnen mensen zich beter redden in diverse situaties. De kennisgebieden zijn bijvoorbeeld: landbouw, irrigatie, ondernemerschap, verder ontplooien van beroepsgericht onderwijs, hygiëne, gezondheid, et cetera. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van de van de mensen in Malawi. De christelijke identiteit staat centraal in het handelen van de stichting. De waarden waaruit de stichting handelt zijn: betrokkenheid, bewogenheid en opkomen voor onrechtvaardigheid. Er wordt vanuit de stichting gestreefd naar gelijkheid, zodat iedereen in Malawi de kans heeft om scholing te krijgen.

Strategie

De bovenstaande missie en visie worden werkelijkheid door het financieren van educatie initiatieven in Malawi. Educatie is een breed begrip, waarbij concreet gedacht wordt aan schoolgebouwen, lesmaterialen, opleidingen en trainingsmaterialen en het voorzien in schoolgelden.

De komende drie jaar zal de focus op educatie nader worden gespecificeerd, waarbij duidelijk zal worden binnen welk spectrum van ‘onderwijs’ Stichting Vrienden voor Afrika actief zal gaan blijven.

Het initiëren van nieuwe projecten zal in samenwerking met lokale agentschappen in Malawi worden gedaan. De reden om de initiatiefase bij deze agenten neer te leggen heeft te maken met de daadwerkelijke ‘needs and wants’. Wij, Nederlanders, leven in een geheel andere maatschappij en kunnen op afstand onmogelijk bepalen waar men in de dorpen, regio’s en steden daadwerkelijke behoefte aan heeft. Om deze reden kan iedere instantie, inwoner of organisatie een projectaanvraagformulier invullen en deze bij ons neerleggen. Naast de keuze voor lokale agenten wordt de lokale bevolking eigenaar gemaakt bij- en van een project en zal de verantwoordelijkheid en het onderhoud volledig in handen zijn of komen van de lokale bestuurders.

Zo sluiten wij aan op de prioriteit en dus op de behoefte van de mensen. De projecten worden ter plekke gemanaged, zodat de lokale kwaliteiten optimaal worden benut. Wij zijn niet de experts, dat zijn onze lokale agenten danwel partners.

De visie is geen vaststaand feit, wij willen aansluiten bij de behoefte van de lokale partners. Naast educatie zal de stichting in overweging nemen om waterpompen te blijven plaatsen als er gebieden zijn waar geen schoon drinkwater voorhanden is. Daarnaast zal de stichting in tijden van extreme droogte noodhulp blijven bieden in de vorm van voedsel. Er zal alleen noodhulp geboden worden als de officiële instanties een beroep doen op de stichting. Niets gebeurt op eigen initiatief zónder overleg met onze agenten.

0
DONATIES
0
GEDONEERD
0
SAMENWERKINGEN MET LOKALE ORGANISATIES
0
WATERPOMPEN
0
SCHOLEN
0
GEZONDHEIDSPOSTEN
0
PERSONEELSHUIZEN
0
ZIEKENHUIZEN