Stichting Vrienden voor Afrika

Bestuur

Stichting Vrienden voor Afrika heeft een bestuur in Nederland en eind 2022 ook in Malawi. Tegen die tijd telt het bestuur in totaal 17 mensen. Dit is een redelijk uniek concept, dat veel voordelen kent. Bijna wekelijks vindt er online overleg plaats, hierdoor blijven de lijnen kort en kan er snel geschakeld worden. Het bestuur in Nederland bestaat uit 8/9 leden. Sinds 2021 is er een bestuur opgesteld in Malawi. Zij stellen zich graag aan je voor.

Matthias van Lummel

Matthias van Lummel

Bestuurslid en PR

Matthias is vindingrijk, betrokken en sturend persoon met een groot aanpassingsvermogen die de wereld waarneemt door dingen te laten gebeuren en te ervaren. Zijn voorkeur voor spanning en directe communicatie uit zich in zichtbare resultaten. Matthias is sinds 2017 bestuurslid en neemt actief deel aan de werkzaamheden bij Vrienden voor Afrika, omdat hij zijn kennis, kunde en tijd wil investeren in het verder ontwikkelen van zijn naasten. Zijn profiel sluit uitstekend aan bij de ambities die Vrienden voor Afrika heeft, waarbij iedere positie van groot belang is voor de continuïteit van het ontwikkelingswerk in Afrika. De uitgevoerde projecten en de behaalde resultaten zorgen er bij Matthias voor, dat hij zich blijvend in wil zetten, omdat er zoveel positieve energie vrijkomt, wanneer je met de toekomst voor anderen bezig bent en écht verschil kunt maken.

Rody Koelewijn

Rody Koelewijn

Bestuurslid-Voorzitter

Rody is een strijder voor de gelijke kansen van elk kind. Hij heeft oog voor iedereen binnen het bestuur in zowel Nederland als Malawi. De in Spakenburg geboren voorzitter laat zien dat besturen een zaak is van het hart en handen. Dienend leider zijn met een grote passie voor God is waar hij voor staat. Hij gaat niet voor succes op korte termijn, maar zoekt als voorzitter naar structurele oplossingen. Samen met het team bieden ze de inwoners in Malawi de kans om zich te ontwikkelen, tot gefundeerde en duurzame communities. Onderwijs is volgens hem het meest krachtige wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen.

Peter van Halteren

Peter van Halteren

Bestuurslid

Peter is een échte ondernemer. Hij is momenteel eigenaar van funderingsbedrijf Sterk bv dat gespecialiseerd is in grond- en waterkerende constructies. Sterk is tevens de reden waarom Peter in aanraking is gekomen met Vrienden voor Afrika. Al vele jaren sponsort het bedrijf de stichting. Na enkele jaren werd Peter toch wel erg nieuwsgierig naar het werk van Vrienden voor Afrika en gingen hij en zijn vrouw Marian kijken bij een aantal projecten. Dit bezoek greep hen zo aan dat Peter graag meer wilde doen. Momenteel is hij adviseur binnen het bestuur. Hij vindt met name de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de bevolking belangrijk. Toegankelijke educatie en het zelf kunnen verbouwen van voedsel past fantastisch in deze visie.

Cees Hopman

Bestuurslid

Cees was buiten ‘Vrienden voor Afrika’ ook betrokken bij de oprichting van Heinen & Hopman en de Salor Groep, wat nog steeds veel tijd en energie vraagt. In de beginperiode hebben we de functie van penningmeester vervuld wat in 2015 is overgenomen door Rick Heek. Vele projecten zijn voor ‘Vrienden voor Afrika’ uitgevoerd, de laatste tijd zijn we als gewoon bestuurslid zonder functie betrokken bij de nieuwe projecten van het jonge bestuur. Wij hopen nog vele jaren ons steentje bij te dragen bij de uit te voeren projecten.

Cees is niet enkel bij deze stichting betrokken, mede door zijn inzet in binnen- en buitenland is hij medio april 2022 in orde van Oranje-Nassau. Als Stichting zijn we hier dan ook trots op!

Ro-Ann Koelewijn-Koops

Ro-Ann Koelewijn-Koops

Bestuurslid, Projecten fondswerving Nederland en Sociale Media

Ro-Ann is een vrouw met een groot hart voor kinderen. Werkend als pedagogisch medewerkster heeft zij dagelijks de zorg over jonge kinderen. Ze laat zien dat veiligheid en liefde de basis zijn voor een gezonde ontwikkeling van elk kind. Een moederhart voor alle kinderen die op haar pad komen. In 2017 is ze samen met haar man, Rody Koelewijn, de voorzitter van Stichting vrienden voor Afrika afgereisd naar Malawi. Ze is bewogen geraakt met de gelijke kansen voor elk kind. Ze zet zich dagelijks in voor de fondswerving in de regio, want zonder inkomsten geen steun voor de kinderen. Ze blijft hopen en bouwen voor een betere wereld. Elk kind maakt het verschil!

Evita Heek

Evita Heek

 Bestuurslid – Secretaris en Sociale Media

Evita is een enthousiast en gedreven bestuurslid. Met haar oog voor detail en voor haar naasten is haar rol binnen de stichting secretaris. Daarnaast zet zij alle foto’s en video’s van de contacten in Malawi door op de sociale media. In het dagelijks leven is Evita leerkracht op een reguliere basisschool. Haar drijfveer om het vrijwilligerswerk binnen de stichting te doen is dan ook om voor kinderen het verschil te kunnen maken. Kinderen zijn de toekomst, en momenteel is er veel kansenongelijkheid binnen Malawi. De stichting maakt onderwijs mogelijk voor kinderen waar eerst geen school bij in de buurt was. Die blije gezichten van kinderen die voor het eerst naar school toe gaan vindt ze onbetaalbaar. Dit is wat Evita drijft om zich in te zetten voor Vrienden voor Afrika.

Hans Segers

Bestuurslid

Hans Segers, geboren en getogen Rotterdammer. Sinds 2016 met pensioen na een werkzaam leven in heel veel functies bij het wereldwijd opererende  elektrotechnische concern ABB en als ondernemer/eigenaar bij KWx een handelsonderneming in elektrotechnisch materiaal.
Getrouwd met Bernadette en met Feyenoord……..
Al jaren betrokken als tutor bij een basisschool in de Rotterdamse achterstandswijk Katendrecht en sinds de pensionering betrokken bij de voedselbank en een agrarisch project in Uganda.
Daarnaast stadsgids in Rotterdam en bezig met bewegen in de vorm van hardlopen, tennis, golf en fietsen en als er dan nog wat tijd is reizen naar andere culturen.
Via vrienden betrokken geraakt bij Vrienden voor Afrika en het schoolproject in Bolera en sinds 2022 actief als aanjager van alle PR activiteiten voor Vrienden voor Afrika.

Jan-Gerard Koelewijn

Bestuurslid

Jan Gerard Koelewijn, 67 jaar en ben getrouwd met Corrie Hilhorst. Samen hebben we 5 kinderen en totaal 8 kleinkinderen waar we enorm trots op zijn. Onze ervaring met Afrika beperkt zich tot Zuid-Afrika en Swaziland. Hier zijn we in 2004 op vakantie geweest en dat was een geweldige belevenis. Naast het maken van verre reizen naar alle uithoeken in de wereld zijn wij dol op fietsvakanties. We zijn in 2017 van Spakenburg naar Rome gefietst een fantastisch avontuur. Verder hou ik van voetbal, golfen, wielrennen en schaatsen.

Jan Gerard is eigenaar van een Bouwkundig Adviesburo en in verleden projectmanager bij de Rijksgebouwendienst. Hij heeft alijd al het idee gehad iets te doen voor zijn naasten in de armere werelddelen. Dat was indertijd moeilijk vanwege zijn werk, en gezinssituatie. Nu kan hij het wat rustiger aan gaan doen is de de tijd rijp deze gedachten om te zetten in daden, zo lijkt het hem een geweldige uitdaging de bouwprojecten in Malawi te managen.

Jan Gerard krijgt veel energie van de manier waarop we het mogelijk maken de kinderen (de toekomst van Malawi) onderwijs te geven. De beste methode om de mentaliteit van deze mensen op termijn te veranderen is hierin de sleutel. Met goed onderwijs en sturing kan men hopelijk, op termijn, een betere toekomst tegemoet zien. De uitdaging is nu om met de organisatie in Malawi het bouwproces goed te managen en de bouw van de basis school in Malawi op een goede manier af te ronden.,

Zeger van Halteren

Bestuurslid – Penningmeester

Ik ben Zeger van Halteren, 64 jaar en getrouwd met Marianne Hilhorst. Samen hebben wij 6 kinderen en bij dit schrijven, 11 kleinkinderen. In mijn werkzame leven was ik financieel directeur/mede-eigenaar van een bouwbedrijf (Koelewijn Bouw) en van een staalconstructiebedrijf (Bodu Staalbouw). Sinds 2020 (semi)pensionada en doe momenteel nog wat projectontwikkeling en beheer van vastgoed. Mijn hobby’s zijn golfen, fietsen, (kijken naar)voetballen en gaan wij graag en veel met onze camper op pad. In het verleden heb ik veel bestuurlijke functies bekleed bij diverse (sport)verenigingen.

In 2021 ben ik door de Stichting Vrienden voor Afrika benaderd om budgetbeheerder te worden voor het bouwen van een school in Bolera, Malawi. Aan deze oproep heb ik graag gehoor gegeven. Vanaf 1 januari 2023 heb ik tevens Rick Heek opgevolgd als penningmeester van de Stichting Vrienden voor Afrika en hoop hiermee het goede werk van Rick voort te zetten door de financiën van de stichting structuur te geven en mijn steentje bij te kunnen dragen aan God’s werk, om de kansarmen in onze samenleving hoop te geven op een betere opleiding en dus een betere toekomst.

Hun inzet is van onschatbare waarde

ONZE VRIJWILLIGERS

Stichting Vrienden voor Afrika maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel Vrijwilligers. Zij houden zich met veel verschillende activiteiten bezig. Vrijwilligers zetten zich in bij het begeleiden en uitvoeren van activiteiten in de breedste zin van het woord. Hun inzet is van onschatbare waarde.

Vrijwilligers bieden vaak aanvullende ondersteuning waar de bestuursleden niet beschikbaar voor zijn. Door hun ervaring en opleiding hebben vrijwilligers vaak veel deskundigheid.

Verantwoordelijkheid en afspraken

Vrijwilligerswerk

Stichting Vrienden voor Afrika heeft een bestuur in Nederland en eind 2022 ook in Malawi. Tegen die tijd telt het bestuur in totaal 17 mensen. Dit is een redelijk uniek concept, dat veel voordelen kent. Bijna wekelijks vindt er online overleg plaats, hierdoor blijven de lijnen kort en kan er snel geschakeld worden. Het bestuur in Nederland bestaat uit 8/9 leden. Sinds 2021 is er een bestuur opgesteld in Malawi. Zij stellen zich graag aan je voor.

Bestuur Vrienden voor Afrika

Een beetje vriendelijkheid geeft leven aan anderen.

Word vriend en meld je aan!

Missie en Visie

Algemene kennis is de basis voor ontwikkeling. Vrienden voor Afrika wil de algemene kennis van de jonge generatie in Malawi vergroten door kwalitatief goed onderwijs te stimuleren en te financieren op zowel basis- en middelbare (technische) scholen. Door de educatie te verbeteren wordt het kennisniveau van mensen groter. Wanneer deze kennis wordt vergroot, kunnen mensen zich beter redden in diverse situaties.

Volledig vrijwillig

Vrienden voor Afrika is stichting, opgericht in 2002 in Bunschoten-Spakenburg. De bestuursleden van de stichting krijgen geen financiële beloning voor hun inzet. Er wordt beoogd om 100% van de giften in te zetten voor de hulp in Malawi. Vrienden voor Afrika is compleet afhankelijk van donaties en hun vrijwilligers. Wil jij vrijwilliger worden? Bekijk de mogelijkheden en steun Malawi.

Een duurzaam Malawi

Vrienden voor Afrika bouwt mee aan een duurzaam Malawi. Als stichting hebben we de primaire focus gelegd op educatie, waarbij wij samen met jou inzetten om het niveau van onderwijs significant te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door het bouwen van scholen, leveren van schoolmaterialen, het overdragen van kennis en een actieve participatie in het onderhouden van eerder uitgevoerde projecten.