Daarom zetten wij ons in

Wat doet Stichting Vrienden voor Afrika?

Stichting Vrienden voor Afrika is een charitatieve organisatie die vanuit een christelijke identiteit omziet naar de brede bevolking in Malawi, met de focus op kinderen. We willen deze mensen een hoopvolle toekomst geven en geloven dat we écht het verschil kunnen maken.

Wij bieden de kinderen een veilige omgeving en voorzien ze van kwalitatief goed onderwijs zodat zij een kansrijke toekomst tegemoet gaan in de maatschappij. We willen de kinderen zien opgroeien tot gezonde verantwoordelijke volwassenen die kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften en een duurzame toekomst tegemoet zien.

Kwalitatief onderwijst begint bij de basis

Wat is benodigd voor goed onderwijs in Malawi?

Goed onderwijs begint met een onderwijsprogramma en ervaren leerkrachten. In Nederland zijn we gewend kwalitatief onderwijs te volgen wat op verschillende manieren wordt getoetst en omkaderd per niveau. In Malawi is dit anders, daar kent het onderwijsprogramma een grote variëteit en is beschikbaarheid van leerkrachten een uitdaging. Vanuit onze expertise leggen we het fundament voor het geven van onderwijs in gebieden waar dit nog niet het geval is. Dit doen we altijd mét instemming en toewijding van stakeholders in Malawi. Zo hebben we bij ons meest recente project sámen met de lokale bevolking een primaire basisschool gebouwd die in de te realiseren eindfase 1500 kinderen onderwijs kan bieden. Om dit te realiseren leveren we:

 • Waterpompen;

 • Sportveld;

 • Inventaris voor in de lokalen;

 • Bibliotheek;

 • Zonnepanelen;

 • Lerarenwoningen;

 • Schoolmaterialen.

Onze werkwijze

Hoe werkt Stichting Vrienden voor Afrika?

We brengen, tezamen met de belanghebbenden in Malawi, de wensen in kaart en zorgen voor een visieplan. Vanuit dit visieplan komen we tot een concreet plan van aanpak voor het neerzetten van een schoolgebouw. Dit plan bestaat uit een groot aantal activiteiten, zoals projectmanagement, inkoopmanagement en risicomanagement. Het plan is niet enkel en alleen in handen van ons, maar is een gemeenschappelijk document dat breed ingezet wordt. Iedere belanghebbende is op de hoogte van de inhoud en geeft zijn of haar toewijding. Hiermee borgen wij dat zowel het plan, de uitvoering, de nazorg én exploitatie de komende jaren gecontroleerd tot stand komt.

Onze werkwijze

Is Stichting Vrienden voor Afrika een erkende goede doel?

ANBI registratie Vrienden voor Afrika

Vrienden voor Afrika is een erkend goed doel met een ANBI registratie. Dit betekent dat we een aantal verplichtingen hebben ten opzichte van het aanleveren van documenten. Voor meer informatie verwijzen we je naar de pagina over onze ANBI registratie.

CBF registratie Vrienden voor Afrika

Op het moment is Vrienden voor Afrika bezig om ook een CBF registratie rond te krijgen. Ook hier hebben we een aantal verplichtingen en moeten we documentatie online delen. We zijn nog niet helemaal rond maar een voorproefje van onze aanmelding vind op de pagina over onze CBF registratie.

ANBI
CBF
ANBI
CBF
ANBI
CBF
Ons bestuur

Wie zijn verantwoordelijk binnen Stichting Vrienden voor Afrika?

Wij werken hard aan het halen van onze doelstellingen, onder leiding van het bestuur. Die bestaat uit de volgende mensen:

 • Cees Hopman
 • Rick Heek (Penningmeester)
 • Hans Segers
 • Peter van Halteren
 • Rody Koelewijn (Voorzitter)
 • Evita Heek (Secretaris)
 • Ro-Ann Koelewijn
 • Ton Kaptein
 • Lieuwe Schaafsma
 • Jan-Gerard Koelewijn
 • Matthias van Lummel ( Public Relations)

 

Jouw steun is van groot belang

Voor dit alles hebben we jouw hulp nodig!

Kosten maken is onvermijdelijk. Arbeid, inventaris, onderhoud gebouwen, voedsel, medicijnen: dat en nog veel meer hebben we nodig om ons werk te kunnen doen. Het geld dat hiervoor nodig is, is rechtstreeks afkomstig uit de gerealiseerde-en te realiseren projecten. Daarom regelen wij zo veel mogelijk via sponsoren, betalen we geen salarissen en werken we waar mogelijk met vrijwilligers.

Wil je hier ook je steentje aan bijdragen?

KOM IN ACTIE