Algemeen nut beogende instelling

Stichting Vrienden voor Afrika heeft de ANBI-status.

De Belastingdienst erkent onze stichting als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Stichting Vrienden voor Afrika voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI.

Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.  Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor kinderen in Malawi.

ANBI
Algemeen nut beogende instelling

Stichting Vrienden voor Afrika heeft de ANBI-status.

De Belastingdienst erkent onze stichting als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Stichting Vrienden voor Afrika voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI.

Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.  Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor kinderen in Malawi.

ANBI

Aanvullende gegevens t.b.v ANBI –status

Fiscaal Nummer Stichting Vrienden voor Afrika: 8114.95.140

IBAN Nummer Stichting Vrienden voor Afrika: NL32 RABO 0312 4356 06

Beleidsplan: Toezien op het onderhoud van de tot nu toe gerealiseerde bouwprojecten. Zoveel mogelijk mensen schoon drinkwater verschaffen, door o.a. het boren van waterpompen. Zelfwerkzaamheid van de bevolking bevorderen, door mensen actief te betrekken bij onderhoud van de projecten zoals gerealiseerde waterpompen. en het verbeteren van scholing, door ondersteuning te bieden aan onderwijsprojecten.

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Doelstelling: Het ondersteunen van behoeftigen in Malawi, door het verwezenlijken van projecten (artikel 2 statuten Stichting Vrienden voor Afrika).
Financiële verantwoording: Accountantskantoor Schaap & van Dijk verzorgt het jaarverslag van de Stichting.

Jaarverslagen

Het jaarverslag 2014 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2016 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2020 kunt u hier downloaden.

Overige publicaties

Het Activiteitenverslag 2020 kunt u hier downloaden.
Beleidsplan 2020 t/m 2023 kunt u hier downloaden.
ANBI Publicatieplicht formulier 2020 kunt u hier downloaden.
WBTR-Verplichte publicatie 2021 kunt u hier downloaden.
Gedragscode Vrienden voor Afrika 2018 kunt u hier downloaden.

Aanvullende gegevens t.b.v ANBI –status

Fiscaal Nummer Stichting Vrienden voor Afrika: 8114.95.140

IBAN Nummer Stichting Vrienden voor Afrika: NL32 RABO 0312 4356 06 

Beleidsplan: Toezien op het onderhoud van de tot nu toe gerealiseerde bouwprojecten. Zoveel mogelijk mensen schoon drinkwater verschaffen, door o.a. het boren van waterpompen. Zelfwerkzaamheid van de bevolking bevorderen, door mensen actief te betrekken bij onderhoud van de projecten zoals gerealiseerde waterpompen. en het verbeteren van scholing, door ondersteuning te bieden aan onderwijsprojecten.

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Doelstelling: Het ondersteunen van behoeftigen in Malawi, door het verwezenlijken van projecten (artikel 2 statuten Stichting Vrienden voor Afrika).
Financiële verantwoording: Accountantskantoor Schaap & van Dijk verzorgt het jaarverslag van de Stichting.

Jaarverslagen

Het jaarverslag 2014 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2016 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2020 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2021 kunt u hier downloaden.

Overige publicaties

Het Activiteitenverslag 2020 kunt u hier downloaden.
Beleidsplan 2020-2023 kunt u hier downloaden.
ANBI Publicatieplicht formulier 2020 kunt u hier downloaden.
WBTR-Verplichte publicatie 2021 kunt u hier downloaden.
Gedragscode Vrienden voor Afrika 2018 kunt u hier downloaden.

ANBI-Vrienden-voor Afrika-2021-Definitief-

Uittreksel Handelsregister 2023

Nevenfuncties bestuursleden CBF

Kascommissie 2021

Aanvullende gegevens t.b.v ANBI –status

Fiscaal Nummer Stichting Vrienden voor Afrika: 8114.95.140

IBAN Nummer Stichting Vrienden voor Afrika: NL32 RABO 0312 4356 06 

Beleidsplan: Toezien op het onderhoud van de tot nu toe gerealiseerde bouwprojecten. Zoveel mogelijk mensen schoon drinkwater verschaffen, door o.a. het boren van waterpompen. Zelfwerkzaamheid van de bevolking bevorderen, door mensen actief te betrekken bij onderhoud van de projecten zoals gerealiseerde waterpompen. en het verbeteren van scholing, door ondersteuning te bieden aan onderwijsprojecten.

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Doelstelling: Het ondersteunen van behoeftigen in Malawi, door het verwezenlijken van projecten (artikel 2 statuten Stichting Vrienden voor Afrika).
Financiële verantwoording: Accountantskantoor Schaap & van Dijk verzorgt het jaarverslag van de Stichting.

Jaarverslagen

Het jaarverslag 2014 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2016 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2020 kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2021 kunt u hier downloaden.

Overige publicaties

Het Activiteitenverslag 2021 kunt u hier downloaden.
Beleidsplan 2020-2023 kunt u hier downloaden.
ANBI Publicatieplicht formulier 2022 kunt u hier downloaden.
WBTR-Verplichte publicatie 2021 kunt u hier downloaden.
Gedragscode Vrienden voor Afrika 2018 kunt u hier downloaden.

Uttreksel Handelsregister 2023 kunt u hier downloaden

Kasscommissie 2021 kunt u hier downloaden

Aanvullende gegevens t.b.v ANBI –status

Fiscaal Nummer Stichting Vrienden voor Afrika: 8114.95.140

IBAN Nummer Stichting Vrienden voor Afrika: NL32 RABO 0312 4356 06

Beleidsplan: Toezien op het onderhoud van de tot nu toe gerealiseerde bouwprojecten. Zoveel mogelijk mensen schoon drinkwater verschaffen, door o.a. het boren van waterpompen. Zelfwerkzaamheid van de bevolking bevorderen, door mensen actief te betrekken bij onderhoud van de projecten zoals gerealiseerde waterpompen. en het verbeteren van scholing, door ondersteuning te bieden aan onderwijsprojecten.

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Doelstelling: Het ondersteunen van behoeftigen in Malawi, door het verwezenlijken van projecten (artikel 2 statuten Stichting Vrienden voor Afrika).
Financiële verantwoording: Accountantskantoor Schaap & van Dijk verzorgt het jaarverslag van de Stichting.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020

Overige publicaties

Het Activiteitenverslag 2020
Beleidsplan 2020 t/m 2023
ANBI Publicatieplicht formulier 2020
WBTR-Verplichte publicatie 2021
Gedragscode Vrienden voor Afrika 2018