Algemene Voorwaarden

Voor het gebruik van de website gelden de volgende algemene voorwaarden. Stichting Vrienden voor Afrika gaat er van uit dat je deze algemene voorwaarden goed doorleest, begrijpt en daarmee accepteert.

Doel van de website

De website is bedoeld om informatie te bieden over de organisatie en om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te bieden een donatie te doen aan Stichting Vrienden voor Afrika.
Alle informatie op de website is van algemene aard. Ze mag niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan.

De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Gebruik van de website

Er wordt veel zorg besteed aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van deze website, maar Vrienden voor Afrika garandeert niet de correctheid van de aangeboden informatie. Daarom is Stichtign Vrienden voor Afrika niet aansprakelijk voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer Stichting Vrienden voor Afrika op de hoogte wordt gebracht van fouten of onvolledige informatie, dan zal Vrienden voor Afrika zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met Vrienden voor Afrika via: info@vriendenvoorafrika.nl

Stichting Vrienden voor Afrika spant zich in om (technische) onderbrekingen zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan niet garanderen dat deze website volledig ononderbroken werkt en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Stichting Vrienden voor Afrika is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van verlies of beschadiging van gegevens, apparatuur of programmatuur.

Persoonsgegevens en privacy

Wanneer je persoonlijke gegevens moet achterlaten, worden de gegevens behandeld volgens de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Stichting Vrienden voor Afrika verwerkt persoonsgegevens voor haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Als je op geen prijs stelt deze informatie kan je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan Stichting Vrienden voor Afrika.  Vermeld daarbij ajb “verzoek uitschrijving persoonsgegevens” in je bericht.

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van je computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. Je kan de browser zodanig instellen dat je wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd.

Auteursrecht en eigendomsrecht

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren volgens de bepalingen van de Auteurswet en de Wet naburige rechten.

Je mag op een eigen website een link aanbrengen naar een pagina van deze website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de webpagina van Stichting Vrienden voor Afrika moet in een nieuw venster openen. Het URL-adres van de webpagina van Stichting Vrienden voor Afrika moet duidelijk zichtbaar zijn.

Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met Stichting Vrienden voor Afrika via: info@vriendenvoorafrika.nl

Stichting Vrienden voor Afrika behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal die je ongevraagd en uit eigen beweging aan Stichting Vrienden voor Afrika verstrekt, met inbegrip van de gegevens of reacties over de inhoud van deze website, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Stichting Vrienden voor Afrika wijst iedere verplichting van de hand voor het

gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens wordt gegeven. Stichting Vrienden voor Afrika mag deze reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, onder voorbehoud van de beperkingen in de Wbp. Je stemt ermee in dat Stichting Vrienden voor Afrika de ideeën, concepten, kennis en technieken, in eventuele reacties, voor elk doel kan gebruiken.