Januari 2021, Bouw Bolera Basisschool

In mei 2020, wilden wij starten met de bouw van het schoolgebouw, met de verwachting deze in september 2020 op te leveren. Het plan is dat de plaatselijke mensen de school bouwen. De coördinatie zou door een architecten en vrijwilligers uit Nederland, worden gedaan. Zij zouden ook zorgen voor een stukje opleiding, zodat de lokale mensen in de toekomst een dergelijk project zelf helemaal zouden kunnen realiseren. De ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus heeft ons ertoe gedwongen de bouw uit te stellen tot april 2021. 

Nu de vrijwilligers niet naar Malawi kunnen, hebben we gekeken welke andere mogelijkheden er zijn. We hebben na veel intern overleg (met de gemeenschap aldaar) de vraag in Malawi neergelegd of ze daar zelf de school helemaal kunnen bouwen en zijn tot een werkbare vorm gekomen, waarbij men ervoor heeft gekozen als gemeenschap dit project aan te nemen met ondersteuning, op afstand, vanuit Nederland.

Wij als bestuur juichen de bouw in Malawi door de community toe. Het is de kern van ontwikkelingswerk, lokaal eigenaarschap.

Hoe is het verder gegaan?

Ondanks het uitstellen van de bouw hebben we niet stil gezeten. Sinds onze laatste grote actie, Het Glazenhuis eind vorig jaar hebben we een hoop werk verzet, organisatorisch maar ook op het gebied van cultuur.

Bestuur

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt door de vrijwilligers in Nederland. De bouwtekeningen zijn gemaakt, het bestek is afgerond en er zijn voldoende vrijwilligers bereid gevonden om de bouw te ondersteunen in Malawi, zowel fysiek als digitaal.

Vrijwilligers

We hebben een cross country promotieteam samengesteld. Dit team gaat de school promoten voor- en tijdens de bouw. Er zijn ontwerpen gemaakt voor het schilderen van de school, over de speel attributen op het sportveld en een cultuurprogramma om de nieuwe school onder de aandacht te brengen. Dit team versterkt lokaal eigenaarschap binnen de community, iets wat men in Bolera tot op heden niet gewend is. De promotiematerialen zoals het Billboard en de tekeningen voor de school zijn inmiddels afgerond.

Team Afrika

Een tweetal agenten (Prescot Thawe en Hasting Phale), welke onder de vlag van Stichting Vrienden voor Afrika het bouwproject lokaal ondersteunen is druk bezig met allerlei verschillende activiteiten. Zo is er onder andere een container geïnstalleerd voor de opslag voor alle schoolmaterialen, welke voorzien is van elektriciteit, beveiliging en een ‘dak ‘. Daarnaast is er een waterpomp geboord en worden de cementblokken voor het schoolgebouw gefabriceerd.

Mei 2021, De eerste paar weken

De eerste paar weken hebben we met bewondering gekeken naar de wijze waarop de Malawianen hun handen uit de mouwen staken en hoe goed de communicatie verloopt. Eenmaal gestart, kwam helaas de eerste uitdaging al om de hoek kijken, welke te maken heeft met de gevolgen van COVID-19. De grondstof ijzer is sinds begin april met 30% gestegen, wat direct impact heeft op het budget. Hastings en Prescot hebben alles op alles gezet om de prijs waar mogelijk te drukken waar hun onderhandelingskracht goed van pas is gekomen.

Betrokkenheid bevolking

Waar in Nederland alleen de bouwlieden helpen, kwam er voor het bouwrijp maken van de grond een groot aantal dorpswonders helpen. Van wat wij hebben gezien in foto’s. filmpjes en de wekelijkse teams meetings zijn ze ontzettend gedreven om mee te werken en halen ze hier voldoening uit.

Zomerperiode; “Keep on digging!”

Betrokkenheid bevolking 
Waar in Nederland alleen de bouwlieden helpen, kwam er voor het bouwrijp maken van de grond een groot aantal dorpsbewoners helpen.Van wat wij hebben gezien in foto’s. filmpjes en de snelste teams meetings zijn ze gedreven om mee te werken en halen ze hier voldoening uit. Een verschil met veel andere projecten die in Malawi worden gerealiseerd is dat er verantwoordelijkheidsgevoel is. De bouwlieden en bevolking doen dit onder oog van onze Hastings en Prescot. Er zijn geen westerlingen aanwezig die een deel van de bouw overnemen. Dat maakt dat er echt eigenaarschap is bij iedereen.

Start eerste periode
We zijn momenteel bezig met de eerste fase, namelijk de fundering voor het schoolgebouw en de sanitaire voorzieningen. Wat er allemaal is gerealiseerd is het volgende: er is een container gebouwd, er is een waterpomp geslagen, er zijn met de hand cementblokken gemaakt. In de afgelopen maanden is de fundering gegraven, gestort en zijn alle bouw materialen besteld.

We boeken vooruitgang, we naderen einde fase 1!

De eerste fase van de bouw van de basisschool in Bolera in Mangochi, een gebied in het midden van Malawi, is eind oktober afgerond. De Stichting Vrienden voor Afrika is de drager van dit mooie project, waarbij de lokale bevolking de school bouwde. Op die manier werd de binding van de Malawiërs met het project versterkt en is er eigenaarschap bij iedereen. Het hoofddoel was de bouw van de school, maar daaraan vast zat het opbouwen van de lokale gemeenschap daar. De coördinatie werd door specialisten en vrijwilligers uit Nederland gedaan, deze groep deels bestaand uit bestuursleden worden tevens in onderstaande foto’s getoond 

Voorbereiding, start, afronding

Van voorbereiding tot start
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor dit project. We wilde er de voorbije jaren daarnaartoe gaan, maar door corona lukte dat niet. Daarom is gekozen voor een andere aanpak. namelijk de regieaanpak met digitale ondersteuning. We hadden een goede stuurgroep van drie locals in Malawi, waarmee we goed samenwerken Eén van hen is tevens de directeur van de school geworden, Numeri Ludzu. Ook in Nederland hadden we een goede stuurgroep en een bouwteam dat de mensen daar kon ondersteunen. Architect Jan Gerard Koelewijn was de voorzitter van het bouwteam. Hij had dagelijks contact met zijn team in Nederland en met de mensen in Malawi

Schoolgebouw

Zoals te zien op de foto heeft al het werk geleid tot een verwezenlijking van de tekening. Dit gebouw gaat straks ongeveer 1500 kinderen structureel helpen een toekomst te bouwen!

Grand opening!

Begin april zijn we gestart met de bouwr en de eerste fase is eind oktober 2021 geopend. We benoemen bewust de eerste fase, omdat wanneer een gebouw er staat en het dak dicht is kan het worden geopend.  Dat is traditie daar. Wij zijn digitaal aanwezig geweest bij de opening. Er was een heel programma van 8.00-13.00 uur met sport, spel, rondleiding, dans, zang en toneel en diverse speeches. Een van onze leden was daar fysiek aanwezig en heeft de bevolking gefeliciteerd en toegesproken namens Stichting Vrienden voor Afrika.
De school is geopend, maar nog niet klaar om in productie genomen te worden. Er moet nog het een en ander worden afgerond, zoals:

  • Afwerking schoollokalen, denk aan het schilderen van.
  • Installatie en in gebruik name van zonneenergie
  • Realisatie waterpomp

De komende maanden wordt hier nog veel tijd in gestoken om in februari daadwerkelijk te gaan draaien als een school!

Gerelateerde artikelen

TANK & SCHENK bij BP Wijnands in Bunschoten

17 januari 2022|

Sinds 1979 is het BP-tankstation van Wijnand's een begrip in Bunschoten-Spakenburg en omgeving. Kwaliteit én lokale betrokkenheid kenmerken al die jaren al ons tankstation en Carwash. Als de gasten kiezen voor Tank en Schenk, [Verder lezen...]

Coronacrisis, ook in Malawi merkbaar

6 mei 2020|

Begin mei 2020 zou gestart worden met de bouw van het schoolgebouw, waar de verwachting was deze in september later dit jaar op te leveren. Een groep enthousiaste vrijwilligers stond geheel paraat om de schouders [Verder lezen...]

Blijf op de hoogte van Stichting Vrienden voor Afrika

Helaas heeft een fout opgetreden. Probeer het nogmaals.
Helaas heeft een fout opgetreden. Probeer het nogmaals.